Головна / Бокове меню

Бокове меню

 • 29.07.2020

  Послуги по програмі медичних гарантій

  Пакети медичних послуг за програмою медичних послуг

  № п/п

  Найменування

  1

  Пакет медичних послуг 3 "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах"

  2

  Пакет медичних послуг 4 "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"

  3

  Пакет медичних послуг 5 "Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах"

  4

  Пакет медичних послуг 9 "Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалазована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу"

  5

  Пакет медичних послуг 11 "Гістероскопія"

  6

  Пакет медичних послуг 12 "Езофагогастродуоденоскопія"

  7

  Пакет медичних послуг 13 "Колоноскопія"

  8

  Пакет медичних послуг 14 "Цистоскопія"

  9

  Пакет медичних послуг 15 "Бронхоскопія"

  10

  Пакет медичних послуг 17 "Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей"

  11

  Пакет медичних послуг 23 "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям"

  12

  Пакет медичних послуг 24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям"

   

 • 23.07.2020

  Платні послуги

  код послуги Найменування  послуги Вартість, грн.
    Групи основних лабораторних досліджень для стаціонарних відділень  
  01 Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові 126
  02 Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі  93
  03 Загальний аналіз крові, глюкоза крові 86
    Проведення рентгенологічних обстежень  (аналогова рентгенографія)  
  1 Ро-графія органів грудної порожнини в одній проекції 121
  2 Ро-графія органів грудної порожнини в двох проекціях 165
  3 Ро-графія органів черевної порожнини в одній проекції 128
  4 Ро-графія кісток тазу в одній проекції 121
  5 Ро-графія верхніх кінцівок 13х18 99
  6 Ро-графія верхніх кінцівок 18х24 104
  7 Ро-графія верхніх кінцівок 24х30 111
  8 Ро-графія верхніх кінцівок 30х40 128
  9 Ро-графія верхніх кінцівок 35х43 147
  10 Ро-графія верхніх кінцівок 35х43 термо 209
  11 Ро-графія нижніх кінцівок 13х18 99
  12  Ро-графія нижніх кінцівок18х24 104
  13  Ро-графія нижніх кінцівок 24х30 111
  14 Ро-графія нижніх кінцівок 30х40 128
  15 Ро-графія нижніх кінцівок 35х43 147
  16 Ро-графія нижніх кінцівок 35х43 термо 209
  17 Ро-графія черепа 130
  18 Ро-графія шийного відділу хребта 118
  19 Ро-графія грудного відділу хребта 165
  20 Ро-графія поперекового відділу хребта 130
  21 Ро-графія крижового відділу хребта 130
  22 Гістеросальпінгографія 907
  23 Ро-графія придаточних пазух носа 98
  24 Рентгеноскопія шлунку з прицільними знімками 460
  25 Пасаж барію по ШКТ 467
    Проведення рентгенологічних обстежень  (цифрова рентгенографія)  
  26 Ро-графія органів грудної порожнини в одній проекції (цифра) 95
  27 Ро-графія органів грудної порожнини в двох проекціях (цифра) 112
  28 Ро-графія органів черевної порожнини в одній проекції (цифра) 102
  29 Ро-графія кісток тазу в одній проекції (цифра) 95
  30 Ро-графія верхніх кінцівок  (цифра) 103
  31 Ро-графія нижніх кінцівок  (цифра) 103
  32 Ро-графія черепа (цифра) 102
  33 Ро-графія шийного відділу хребта (цифра) 102
  34 Ро-графія грудного відділу хребта (цифра) 102
  35 Ро-графія поперекового відділу хребта (цифра) 102
  36 Ро-графія крижового відділу хребта (цифра) 102
  37 Гістеросальпінгографія (цифра) 880
  38 Ро-графія придаточних пазух носа (цифра) 93
  39 Пасаж барію по ШКТ (цифра) 362
    Лабораторні послуги:  
    БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
  40 Визначення концентрації загального білку в сироватці крові 32
  41 Визначення концентрації альбуміну в сироватці крові 32
  42 Визначення концентрації креатиніну в сироватці крові 32
  43 Визначення концентрації сечової кислоти в сироватці крові 41
  44 Визначення концентрації тимолової проби в сироватці крові 31
  45 Визначення концентрації сечовини в сироватці крові 35
  46 Визначення концентрації глюкози в сироватці крові 33
  47 Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові (АЛТ) 46
  48 Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові (АСТ) 46
  49 Визначення активності α – амілази в сироватці крові 69
  50 Визначення активності лужної фосфотази в сироватці крові 34
  51 Визначення активності креатинфосфокінази в сироватці крові (КФК) 63
  52 Визначення активності креатинфосфокінази – МВ фракції в сироватці крові (КФК-МВ) 102
  53 Визначення активності γ - глумамілтранспептидази в сироватці крові (γ – ГТП) 45
  54 Визначення концентрації загального білірубіну і його фракцій в сироватці крові 44
  55 Визначення загального холестерину в сироватці крові 33
  56 Визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові 44
  57 Визначенння ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові (ЛПВЩ) 48
  58 Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові (ЛПНЩ) 65
  59 Визначення концентрації К, Na, Cl в сироватці крові 34
  60 Визначення концентрації загального кальцію в сироватці крові (ТСа) 36
  61 Визначення концентрації іонізованого кальцію в сироватці крові (іСа) 66
  62 Визначення концентрації магнію в сироватці крові 39
  63 Визначення концентрації заліза та залізозвʹязуючої здатності, ненасиченої залізозвʹязуючої здатності, процента насичення трансферином в сироватці крові 87
  64 Визначення вмісту фібриногену в плазмі крові 37
  65 Визначення активованого часу рекальцифікації стабілізованої плазми крові (АЧР) 35
  66 Визначення протромбінового часу (індексу) 37
  67 Визначення розчинних фібрин-мономерних комплексів в плазмі крові (РФМК) 34
  68 Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) в плазмі крові 51
  69 Визначення активованого часткового тромбінового часу (АЧТЧ) 48
    ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
  70 Визначення групи крові за системою АВО 56
  71 Визначення резус-фактору за системою АВО 84
  72 Визначення резус -антитіл 85
  73 Визначення С-реактивного білку в сироватці крові (СРБ) 42
  74 Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові (РФ) 37
  75 Визначення антистрептолізину в сироватці крові (АSL"О") 50
  76 Дослідження на виявлення системного червоного вовчака (СЧВ) в сироватці крові (латекс-тест) 194
  77 Визначення мікрореакції преципітації в сироватці крові (МРП) 39
  78 Визначення кількісного тропоніну І в плазмі крові 203
  79 Визначення кількісного D – Dimer в плазмі крові 213
  80 Визначення кількісного NT – pro BNP в плазмі крові 302
  81 Виявлення антитіл до сифілісу методом ІХА (швидкий тест) 161
  82 Виявлення антитіл до ВІЛ Ѕ методом ІХА (швидкий тест) 47
  83 Визначення трипсиногену - 2 в сечі методом ІХА (швидкий тест) 438
  84 Виявлення простатоспецифічного антигену (ІХА cito-test) 186
  85 Прихована кров в калі (ІХА cito-test) 195
    ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
  86 Визначення загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою (автом. метод) 53
  87 Визначення загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою (ручний метод) 65
  88 Підрахунок кількості ретикулоцитів у крові 33
  89 Підрахунок кількості тромбоцитів у крові 38
  90 Визначення гематокритного числа у крові 44
  91 Визначення часу згортання та довжини кровотечі у крові 25
    ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
  92 Дослідження загального аналізу сечі (ЗАС) ручний метод 52
  93 Дослідження сечі на ацетон 29
  94 Дослідження активності діастази в сечі 40
  95 Визначення кількісного складу форменних елементів сечі (проба за Нечипоренко) 34
  96 Загальний аналіз сечі (автом.метод на аналізаторі UA 66, Mindray) 40
  97 Дослідження виділень з сечостатевих органів 37
  98 Дослідження сімʹяної рідини (еякулят) 67
  99 Мікроскопічне дослідження калу (копрограма) 42
  100 Мікроскопічне дослідження калу на наявність яєць гельмінтів 34
  101  Дослідження загального аналізу мокротиння та наявності кислото-стійких бактерій (КСБ) 74
  102 Дослідження випітних рідин (плевральна, асцитична, спино-мозкова рідина, синовіальна рідина, промивні води бронхів) 72
  103 Визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини в сириватці крові методом IФА 61
  104 Визначення антитіл класу IgМ  до цитомегаловірусу людини в сириватці крові методом IФА 64
  105 Визначення антитіл класу IgG до Chlamydia Trachomatis в сироватці крові методом ІФА 77
  106 Визначення антитіл класу IgА  до Clamydia Trachomatis  в сириватці крові методом IФА 74
  107 Визначення антитіл класу IgG  до вірусу червонички в сириватці крові методом IФА 62
  108 Визначення антитіл класу IgM до вірусу червонички в сироватці крові методом ІФА 70
  109 Визначення антитіл класу IgG токсоплазмозу в сироватці крові методом ІФА 61
  110 Визначення антитіл класу IgM токсоплазмозу в сироватці крові методом ІФА 64
  111 Визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу I і II типів в сироватці крові методом ІФА 61
  112 Визначення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу I і II типів  в сироватці крові методом ІФА 64
  113 Виявлення антитіл  до Helicobacter Pylori в крові методом ІХА 181
  114 Виявлення анигену Helicobacter Pylori  в калі методом ІХА 311
  115 Дослідження зішкрібів на патологічні гриби 51
  116 Дослідження біоматеріалу на демодекоз 55
  117 Визначення β-ліпопротеїнів в сироватці крові 37
  118 Дослідження крові на малярійний плазмодій 64
    Консультативні прийоми лікарями  
  119 Консультація лікаря- акушер-гінеколога 128
  120 Консультація лікаря-гастроентеролога 73
  121 Консультація лікаря-дерматовенеролога 101
  122 Консультація лікаря-ендокринолога 73
  123 Консультація лікаря-інфекціоніста 62
  124 Консультація лікаря- кардіолога 83
  125 Консультація лікаря-невропатолога 73
  126 Консультація лікаря-онколога 76
  127 Консультація лікаря-ортопеда-травматолога 78
  128 Консультація лікаря-отоларинголога 84
  129 Консультація лікаря-офтальмолога 79
  130 Консультація лікаря-проктолога 90
  131 Консультація лікаря-ревматолога 70
  132 Консультація лікаря-судинного хірурга 66
  133 Консультація лікаря-терапевта 61
  134 Консультація лікаря-уролога 73
  135 Консультація лікаря-фізіотерапевта 61
  136 Консультація лікаря-хірурга 82
       
    Видача копій та витягів  
  137 Видача копії медичної довідки 55,20
  138 Видача  витягу з історії хвороби 51,60
       
  139 Стажування лікарів (провізорів) — інтернів (контракт) 784,80
       
    Діагностичні послуги  
  140 Холтер ЕКГ 345
  141 Холтер  АТ 140
  142 ЕКГ 30
       
    Ультразвукові  дослідження  
  143 УЗД органи черевної порожнини (комплексно) 124
  144 УЗД органи черевної порожнини+нирки 143
  145 УЗД нирки   92
  146 УЗД нирки+сечовий міхур 73
  147 УЗД нирки+сечовий міхур+простата+залишкова сеча 124
  148 УЗД сечовий міхур+простата+залишкова сеча 98
  149 УЗД щитоподібна залоза 98
  150 УЗД суглобів 98
  151 УЗД м”яких тканин 92
  152 УЗД судин шиї 98
  153 УЗД артерій нижніх кінцівок 73
  154 УЗД вен нижніх кінцівок 73
  155 УЗД молочних залоз 111
  156 УЗД плевральних порожнин 98
  157 УЗД вагітних (матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода) 131
  158 Трансвагінальні дослідження  жіночих статевих органів 116
    Операції штучного переривання вагітності     
  159 Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів)  1 040
  160 Операції штучного переривання вагітності  у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) 1 380
    Послуги пралень              
  161 Послуги пралень за договорами (прання білизни, 1 кг) 25,20
    Фізіотерапевтичні процедури  
  162 Електротерапія постійним струмом:  
  163 гальванізація 29
  164 електрофорез ліків 36
     Електротерапія імпульсними струмами низької та звукової частоти  
  165 ампліпульстерапія 40
  166 ампліпульсфорез ліків 35
  167 діадинамотерапія  40
  168 діадинамофорез ліків 35
  169 електростимуляція  40
  170 електросон 60
     Високочастотна терапія   
  171 дарсонвалізація 27
  172 ультратонтерапія 29
  173 УВЧ-терапія 17
  174 УВЧ-індуктотерапія 17
  175 КВЧ-терапія 38
  176 високочастотна терапія хвилями сантиметрового та дециметрового діапазонів 40
  177 Магнітолазеротерапія; 40
  178 Магнітотерапія, магнітофорез ліків 16
    Світлолікування   
  179 інфрачервоним випромінюванням 19
  180 ультрафіолетовим випромінюванням 19
  181 лазерним випромінюванням 19
  182 Ультразвукова терапія 29
  183 Фонофорез ліків 34
  184 Аерозольтерапія  17
    Водолікування   
  185 підводна витяжка хребта 100
  186 Парафіно-озокеритолікування 35
    Масажні процедури  
  187 класичний  масаж 31
    Лікувальна фізкультура   
  188 індивідуальні  заняття 25
  189 пасивна та активна розробка рухів у суглобах 19
  190 механотерапія 25
  191 велотренування 25
  192 соціально-побутова реабілітація 19
  193 заняття на профілакторі Євмінова 19
       
    Пакети послуг  
  194 Пакет «Хірургія» 811
  195 Пакет «Травматологія – операція з наркозом» 715
  196 Пакет «Травматологія – операція під місцевим знеболенням» 305
  197 Пакет «Гінекологія» 343
  198 Пакет «Кардіологія (оптимальний)» 776
  199 Пакет «Кардіологія (мінімальний)» 609
  200 Пакет «Ревматологія» 460
  201 Пакет «Проктологія» 199
  202 Пакет «Гастроентерологія» 422
  203 Пакет «Неврологія» 772
  204 Пакет “Гінекологія — для оперативних втручань” 753
  205 Пакет “Ревматологія — суглобовий синдром” 331
  206 Пакет “Коагулограма” 143
  207 Пакети “Ревмопроби (СРБ, РФ, АSL»О»)” 129
  208 Пакет “Ліпідограма” 190
  209 Забір крові з вени 38
  210 Визначення  антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 імуноферментним методом  імуноглобуліна М 120
  211 Визначення  антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 імуноферментним методом  імуноглобуліна G 120
    Пакети ІФА  
  212 Пакет “”Визначення антитіл М + забір крові” 158
  213 Пакет “”Визначення антитіл G + забір крові” 158
  214 Пакет “”Визначення антитіл М+G + забір крові” 278
    Пакети послуг  
  215 Пакет “Хірургія (малий)” 539
  216 Пакет “Травматологія- консервативне лікування” 196
  Медичні послуги
  Медичниі огляди водіїв (щозмінні передрейсові огляди) 22
  Седація (внутрішньовенна анестезія)  710
  Ендоскопічні дослідження (без урахування набору інструментів)
  1 Езофагогастродуонескопія діагностична 684
  2 Езофагогастродуонескопія діагностична з визначенням HP 750
  3 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (1 орган) 1156
  4 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (2 органи) 1559
  5 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (3 органи) 1968
  6 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (OLGA) 1244
  7 Езофагогастродуонескопія з маніпуляцією 1292
  8 Колоноскопія діагностична 1292
  9 Колоноскопія із взяттям біопсії (до 3 зон) 1725
  10 Колоноскопія із взяттям біопсії (більше 3 зон) 1890
  11 Колоноскопія з маніпуляцією (1 категорія складності) 1725
  12 Колоноскопія з маніпуляцією (2 категорія складності) 1891
  13 Колоноскопія з маніпуляцією (3 категорія складності) 2014
  Лабораторні послуги за договорами з юридичними особами (від 100 одиниць послуг на рік)
  1 Визначення концентрації глюкози в сироватці крові 26
  2 Визначення загального холестерину в сироватці крові 27
  3 Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) в плазмі крові 55
  5 Визначення резус-фактору за системою АВО 112
  6 Визначення резус-антитіл 112
  7 Визначення мікрореакції преципітації в сироватці крові (МРП) 51
  8 Визначення кількісного тропоніну І в плазмі крові 185
  9 Визначення кількісного D-Dimer в плазмі крові 193
  10 Визначення загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою (автомат. методом) 39
  11 Загальний аналіз сечі (тест) 25
  13 Мікроскопічне дослідження калу (копрограма) 62
  14 Мікроскопічне дослідження калу на наявність яєць гельмінтів 49
  Цитологічні дослідження, у т.ч.:
  15 виділень молочної залози 43
  16 пунктату щитовидної залози  43
  17 пунктату лімфатичних вузлів 43
  18 секрету передміхурової залози 43
  19 сечі 43
  20 шлунково-кишкового тракту 43
  21 мокротиння  43
  22 бронхо-легеневої системи 43
  23 матеріалу гортані/глотки 43

  РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ:

  Комунальне підприємство «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради
  10004, м. Житомир, 
  вул. Романа Шухевича, 2-а, 
  Телефон: (0412) 41-64-04
  Р/р UA793117440000026008055826808
  у ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк»
  МФО 311744
  ЄДРПОУ 42789136

  Директор Кухарук І.В. 
  ДІЄ на підставі Статуту

  Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про встановлення тарифів на платні медичні послуги

 • 26.11.2019

  Благодійна допомога лікарні

  .

 • 17.09.2019

  Імунобіологічні препарати

  В наявності вакцина Індіраб - 156 доз

 • 17.01.2018

  Список лікарів загальної практики - сімейних лікарів

  .

 • 21.11.2017

  Нові технології

  На базі приймального відділення КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР функціонує сучасний ендоскопічний кабінет малоінвазивних методів діагностики та лікування. Який оснащений сучасною ендоскопічною апаратурою, автономною машинкою дезінфекції ендоскопів, наявна система кисневого забезпечення.

  Колектив ендоскопії:

  Лікар- ендоскопіст, хірург 2 категорії Савчин Олег Романович.

  Мед.брат: Северенчук Володимир Вікторович

  Мол.мед. сестра : Бойко Наталія Миколаївна

  Проведення всіх обстежень може проводитись під внутрішньовенним знеболенням у супроводі лікаря анестезіолога.

  Відділення ендоскопії здійснює:

   Відеоезофагогастродуоденоскопію з функцією НВЕ, колоноскопію, бронхоскопію, дуоденоскопію.

  • діагностичні дослідження та надання за їх результатами висновків з фото та відеофіксацією;
  • лікувальні ендоскопічні маніпуляції та операції на органах ШКТ, жовчовивідних шляхів та бронхів.
  • освоєння та впровадження в практику своєї роботи нових методів діагностичної та лікувальної ендоскопії. А саме: поліпектомія, ендоскопічний гемостаз за допомогою біполярної та аргоноплазмової коагуляції, абляція судинних аномалій, ендовенозне лікування варикозних вен стравоходу, встановлення внутрішньошлункових балонів для схуднення, папілотомії, видалення конкрементів жовчевивідних шляхів, операції при стравоході Баррета, вилучення сторонніх тіл, біопсії, тест на H. Pylori (уреазного тесту), хромоскопія та інше…
  • невідкладну медичну допомогу у форматі 24/7.
  • виявлення онкопатології на ранній стадії.

  Протягом року виконується близько 2,100 тисяч ендоскопій, з них: в середньому 1800-ФЕГДС, 100-бронхоскопій, 100-колоноскопій, 50- дуоденоскопій.

  Після придбання нового інструментарію буде виконуватися: кліпування, лігування варикозного розширених вен стравоходу та шлунку; зупинка кровотечі (із застосуванням кліпсування, лігування); абляція судинних аномалій; балонна дилатація пілоростенозів. Стентування.

  Працівники відділення беруть участь у роботі вітчизняних та міжнародних медичних з’їздів, конференцій та симпозіумів з ендоскопії, хірургії, гастроентерології. Постійно проводиться робота з розробки, вдосконалення та впровадження нових технологій в роботу відділення.

 • 13.08.2017

  Залишок лікарських засобів (згідно наказу МОЗ №509)

  .

 • 26.04.2017

  Реімбурсація ліків

  З 1 квітня програма «Доступні ліки» переходить на електронні рецепти. Нова система дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.

  Перелік аптечних  закладів, що беруть участь в програмі  «Доступні ліки»по м. Житомиру – підписали договір з НСЗУ і наразі відпускають ліки (повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму)

  (Дані станом на 16.05.2019р.)

   

  Найменування суб’єкта господарювання, який здійснює торгівлю лікарськими засобами та уклав договір з лікарнею

  Номер / назва аптечного

  закладу суб’єкта господарювання, що здійснює відпуск лікарських засобів за програмою «Доступні ліки»

  Адреса аптечного закладу

  Телефон

  аптечного закладу

  ППф «Санітас»

  Аптека №5 ППф «Санітас

  площа Польова, 1/1

  0412-33-08-87

  Аптека №8 ППф «Санітас»

  пр. Миру, 8

  0412-25-20-34

  Аптека №13 ППф «Санітас»

  м-н Привокзальний, 5

  0412-46-29-61

  Аптека №14 ППф «Санітас»

  вул. Чуднівська, 96

  050-448-57-03(057)

  Аптека №25 ППф «Санітас»

  вул. Велика Бердичівська, 39

  050-463-10-91(037)

  Аптека №35 ППф «Санітас»

  вул. Київська , 35

  0412-46-29-10

  Аптека №39 ППф «Санітас»

   вул. Офіцерська, 3

  0412-46-29-91

  Аптека №40 ППф «Санітас»

   вул. Перемоги, 24

  0412-46-29-70

  Аптечний пункт №1
  ППф «Санітас»

  вул. Велика Бердичівська, 70

   (стаціонар ЦМЛ №1)

  0412-43-87-80

  Аптечний пункт №4
  ППф «Санітас»

   вул. Л. Українки, 16
  (поліклініка ЦМЛ №2)

  050-463-16-28 (030)

  Аптечний пункт №5
  ППф «Санітас»

   вул. Велика Бердичівська, 32
  (поліклініка №1 ЦМЛ №1)

  050-463-51-37 (031)

  Аптечний пункт №9
  ППф «Санітас»

  площа Польова, 2
  (поліклініка №2 ЦМЛ №1)

  050-313-54-73 (036)

  ТОВ «Фірма Фармавіта»

  Аптека №2

  ТОВ ф «Фармавіта»

  вул. Покровська, 131а

  0412-55-53-23

  Аптека №10

  ТОВ ф «Фармавіта»

  вул. Вітрука, 15

  0412-33-00-28

  Аптека №13

  ТОВ ф «Фармавіта»

  вул. Вітрука, 51

  0412-33-49-73

  КП «Фармація» Житомирської міської ради

   

  Аптека №2 КП «Фармація»

  майдан ім. С.П.Корольова, 5

  0412-47-07-03

  Аптека №11 КП «Фармація»

  вул. Покровська, 127

  0412-25-79-39

  Аптечний пункт №1 Аптеки №2 КП «Фармація»

  вул. Велика Бердичівська, 32

  0412-55-37-74

  Аптечний пункт №3 Аптеки №202 КП «Фармація»

  площа Польова, 2

  0412-33-79-22

  Аптечний пункт №3 Аптеки №11 КП «Фармація»

  вул. Л.Українки, 16

  0412-42-66-46

  КП «Аптека №127» Житомирської міської ради

   

  *КП «Аптека №127»

  майдан Соборний, 4

  0412-47-39-57

  0412-47-36-07

  Аптечний пункт
  КП «Аптека №127»

  вул. Велика Бердичівська, 32
  (3-й поверх поліклініки №1 ЦМЛ №1)

  немає

  ПП аптека «Дитяча»

   

  Аптека №2 ПП аптека «Дитяча

  вул. Вільський шлях, 5

  26-06-21

  ТОВ «Фарма Лайн»

   

  Аптека №2

  вул. Київська, 52

  067-581-59-10

  Аптека №3

  вул. Київська, 91

  067-581-59-36

  Аптека №10

  вул. В.Бердичівська, 67

  096-688-33-21

  Аптека №11

  пр. Миру, 15А

  063-467-95-90

  ПП «Фарм Океан»

  Аптека №3

  вул. Чуднівська, 94

  0412-46-01-50

  ТОВ «Подорожник Житомир»

  Аптека №7

  вул. В.Бердичівська, 67

  098-182-06-40

  Інформація про аптечні заклади (суб’єкти господарювання) м. Житомира, що уклали угоди про відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет

  (станом на 15.05.19р.)

  Район/місто

  Повна назва суб’єкта господарювання

  Місце провадження діяльності

  Фактичне місце розташування аптечного закладу, що здійснює відпуск інсуліну за рецептом лікаря

  Телефон аптечного закладу

  1.

  м. Житомир (для дорослих)

  Приватне підприємство фірма «Санітас»

  м. Житомир,

  вул. Київська,

  7/4, к.1

  Аптека №25 ППф «Санітас»

  м. Житомир,

  вул. Велика Бердичівська, 39, м. Житомир

  48-04-48

  2.

  м. Житомир (для дорослих)

  ТОВ фірма «Фармавіта»

  м. Житомир пров. 1-й Сінний,4

  Аптека №7

  ТОВ ф «Фармавіта»

  м. Житомир, вул. Л.Українки,14, м. Житомир

  42-32-26

  3.

  м. Житомир (для дітей Богунського району)

  Приватне підприємство фірма «Санітас»

  м. Житомир

  пр. Миру, 8

  Аптека №8 ППф «Санітас»

   

  25-20-34

  4.

  м. Житомир (для дітей Корольовського району)

  Приватне підприємство фірма «Санітас»

  м. Житомир

  вул. Св. Ріхтера, 23

  Аптечний пункт №17

  ППф «Санітас»

  46-29-80

  5.

  м. Житомир

  Комунальне

  підприємство

  «Фармація»

  Житомирської міської ради

  м. Житомир

  вул. В.Бердичівська, 32

  Аптечний пункт №1 аптеки №2

  КП «Фармація»

  55-37-74

  м. Житомир

  вул. Л.Українки, 16

   

   

  Аптечний пункт №3

  аптеки №11 КП «Фармація»

  42-66-46

  м. Житомир

  пл. Польова, 2

   

  Аптечний пункт №3

  аптеки №202 КП «Фармація»

  33-79-22

   

   

  6.

  м. Житомир

  ТзОВ «Подорожник Житомир»

  ТзОВ «Подорожник Житомир

  вул. Київська, буд. 56,

  м. Житомир

  098-162-53-71

  вул. Вітрука, буд. 13, м. Житомир

  098-161-12-18

  вул. В.Бердичівська, буд. 67,

  м. Житомир

  098-182-06-40

   

   

 • 21.11.2016

  Інформація про створення нових робочих місць

  .

 • 21.11.2016

  Матеріально-технічна база підприємства

  .

 • 21.11.2016

  Інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства

  .

 • 21.11.2016

  Правовстановлюючі та регламентуючі документи

  .

 • 21.11.2016

  Штатні розписи підприємства

  .

 • 30.08.2016

  Публічна інформація

  /

 • 25.05.2016

  Відгуки та пропозиції

  Звернення від 12.01.2020

  коли сьогодні на прийомі хірург Яцик В А ?

  Курдюмов М.

  Відповідь

  Доброго дня. Прийом з 10-13. Запис через поліклініку без черг або реєстратуру  42 48 62

  Звернення від 27.12.2020
  Лікувалась від COVID в Житомирській міській лікарні №2 (бувше відділення кардіології). Дякую за професіоналізм, увагу та гарне ставлення лікарю РЕВЕНКО Олені Миколаївні та всім працівникам відділення. Сьогодні Ви на передовій - бережи Вас Господь!

  Шабінська О.

  Звернення від 18.12.2020

  Тема : Огляд у лікаря гінеколога
  Плановий огляд, турбує свербіж та печіння

  Відповідь

  Доброго дня, пропонуємо звернутися в реєстратуру поліклініки за тел. 42-48-58 або записатися до лікаря через програму "Поліклініка без черг".

  Звернення від 16.12.2020

  Хотел проверить зрение и сделать подбор линз. За подбором меня отправили в оптику, сославшись на то что им за это не платят. Подскажите кому нужны доктора которые не хотят выполнять свои прямые обязанности.

  Лаговский Ю. 

  Відповідь

  Доброго дня! 

  Національна служба здоров'я України надає пояснення, згідно якого в послугу медичних гарантій підбір окулярів не входить. НСЗУ посилається на Постанову КМУ від 17.09.1996р. №1138 «Про затвердження  переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах ОЗ та вищих медичних навчальних закладах».

  Звернення від 15.12.2020

  Доброго дня не можу в онлайн заключити дикларацію з сімейним лікарем
  Дякую

  Відповідь

  Пропонуємо звернутися за належністю в КП "Центр ПМСД "ЖМР за адресою:  kpcpmsd.ztmr@gmail.com

  Звернення від 16.09.2020

  Доброго дня!
  Хочу висловити щиру подяку хірургічному відділенню лікарні. Особлива подяка лікарю Кобилинському В‘ячеславу Сергійовичу за високий професіоналізм та відповідальне ставлення до своїх обов’язків.
  Він завжди дуже людяний і доброзичливий до своїх пацієнтів.
  Неодноразово проводив консультації до і після операції з видалення щитоподібної залози у моєї мами Максимової Надії Олександрівни. Дуже уважно поводився з нею у післяопераційний період під час обходу у лікарні, а також продовжує консультувати і надавати корисні поради після виписки.
  Щиро дякуємо Вам за людяність, високий професіоналізм, чуйність та порядність.
  З повагою, Наталія Куровська.

  Звернення від 14.07.2020

  Записалася до сімейного лікаря, так як мій сімейний лікар в відпустці, її заміняє Ясененко Тетяна Василівна. Перед цим записом, зробила всі необхідні аналізи,мені сказали в лабораторії,що результати дослідження будуть в сімейного лікаря. Заходжу в кабінет і кажу що мій сімейний лікар в відпустці,і я прийшла дізнатися,які в мене результати аналізу. На що лікар запитує , в якому кабінеті я здавала аналізи,я їй говорю номери кабінетів , лікар починає на мене кричати , хамить,каже що в них в лікарні не задаються такі аналізи !
   (загальний аналіз крові, визначення резус фактора, визначення групи крові, загальний аналіз сечі). Лікар мене обізвала брехухою, кричала і хамила протягом 30хвилин . Потім на крики лікаря прибігла медсестра,яка сказала ідіть шукайте де хочете ваші результати досліджень,у нас їх немає. Я пішла забрала результати дослідження,в тих кабінетах в яких здавала. Прийшла до лікаря вона все записала в карточку ,я бачу що результати дослідження погані відмічені знаками оклику, лікар нічого не говорить за це просто переписує все в карточку , і каже !
   :"все свободна!"
  Я просто в шоці пішла дізнатися результати дослідження,в результаті отримала купу хамства в свою сторону!!! Я не знаю як таку людину як Ясененко Т.В. можна назвати лікарем, і як їй взагалі дозволяють спілкуватися з людьми?!

  Сорочинська О.

  Відповідь

  Доброго дня, зверніться з даним листом за належністю, а саме в Центр ПМСД kpcpmsd.ztmr@gmail.com, так як сімейні лікарі не підпорядковуються Лікарні №2

  Звернення від 04.06.2020

  Доброго дня. я Павловська Тетяна маю хронічний тонзиліт , та час від часу відвідую Лор відділення для промивання гною з горла. Сьогодні 04.06.2020р я черговий раз прийшла до лор відділення , так як лікар відійшла , мені запропонували присісти та зачекати у відділенні. Через хвилин 10 до мене підходить старша медична сестра лор відділення ( Зелінська Світлана Володимирівна) та починає мені відверто хамити, випихувати з відділення та кричати на мене, обгрунтувавши це ти що на данний час у відділенні карантин та я маю чекати лікаря на вулиці! у дощ , а звідти мене начеб то покличуть як прийде лікар.  Прошу провести бесіду з данним працівником щодо того як потрібно розмовляти з відвідувачами відділення та як поводити себе. Адже після такого відвідування відділення зникає будь-яке баження туди приходити. Прошу повідомити мене письмово про міри які були прийняті шодо данної особи. Дякую

  Павловська Т.

  Відповідь

  Завідуючим відділення був проведений розбір ситуації, яка відбулася 4.06.20. Установлено, що згідно положення про карантин, відвідування хворих і амбулаторні консультації і процедури заборонені.
  Тому старша медична сестра Зелінська С.В. діяла у межах своїх повноважень. Щодо емоційної складової даної ситуації, то зі старшою медичною сестрою Зелінською С.В. проведено бесіду.

  Звернення від 4.06.2020

  Добрый день,
  Не могу дозвонится в регистратуру.
  Скажите пожалуйста, как принимает Голуб Е.М на этой неделе?
  Заранее благодарна.

  Панченко Е.

  Відповідь 

  На період карантину поліклініка працює  в обмеженому режимі. Планові огляди не проводяться. Лікар Голуб Є.М. знаходиться на простої. 

  Звернення від 27.05.2020

  Прийом до хірурга

  Якимчук В.О.

  Звернення від 2.04.2020

  Доброго дня!
  Помогите пожалуйста!!! Нужно записать к Кулинич мою соседку Хараберюш Зинаида,она на учете -сахарный диабет.У нее не получается дозвониться,и не получается записаться онлайн.Пожалуйста

  Відповідь

  Доброго дня! Лікар Кулініч Л.Д. перебуває у відпустці. У зв'язку з карантином планові прийоми в поліклініці не ведуться, проводиться тільки виписка рецептів на інсуліни.

  Звернення від 23.03.2020

   Різкі болі в епігастральній ділянці. Різкі болі в животі нудота а також болі у лівому підребер'ї

  Смик В.

  Відповідь 

  Доброго ранку, викликайте швидку допомогу.

  Звернення від 2.03.2020

  Потрібна консультація що до лікування кіст щитовидної залози без видалення щитовидної залози

  Горщук М.

  Відповідь

  Доброго дня. За консультацією можна звернутись 04.03.2020 з 09.00год. до 18.00год. в хірургічне відділення стаціонару за тел. 48-41-71, лікар Кобилинський В'ячеслав Сергійович.

  Звернення від 20.02.2020

  Скотское отношение к людям!!! Прихожу, ужасно болят ребра, вечером перед этим подскользнулся и упал в ванной, подозреваю перелом. В приёмной сидит женщина, нужно подождать, жду. После меня заходит, кульгая мужик и в наглую ломится. Говорю я тоже сюда, реакции 0, говорит - я доктор и сунет без очереди. Ладно, сижу. Заходит ещё одна женщина, интересуется, что да как, говорю очередь жду, садится рядом, тоже ждёт. Тут с кабинета выходит женщина, которая уже сидела на приёме, говорит меня выгнали, сказали надо ждать, пока кульгавого мужика-доктора осмотрят. Тут меня порвало, начинаю кипишевать, громко возмущаться. Выходит доктор травматолог (Шулика Сергей Николаевич) и говорит мне, будешь кипишевать, вообще осматривать тебя не буду. Такие вот дела. После этого я понял, что если даже и дождусь своей очереди то на нормальное отношение рассчитывать уже не приходится. РАзвернулся и поехал в Травмпункт КУ ЦМЛ № 1. Вывод, простых людей, за людей в этом заведении не считают. Доктора, да, это свои, это люди, а остальные так себе, а рот откроешь, так вообще не примут!!!

  Яненко О.

  Звернення від 17.02.2020

  13 02 2020 року сімейним лікарем Ковальчуком П.С. був направлений на обстеження до хірурга . В реєстратурі отримав талон до хірурга Водяницької С.В. на 17.15 13.02.2020 р. Хірург Водяницька С.В.
  направила мене на платні аналізи крові
  ЗАК+лейк. формула 65 грн
  глюкоза крові 33 грн
  мрп 39 грн
  Так вказано в направленні . Аналізи я здав і оплатив 14.02.2020 р.
  Ні лікар Водяницька С.В. , ні лікарі амбулаторіі не повідомили мені що ці аналізи безкоштовні .
  Буду скаржитися в НСЗУ .

  Андрєєв В.

  Відповідь

  Шановний Андрєєв Віктор Сергійович!
  Повідомляємо, що дії лікаря-хірурга Водяницької С.В. ґрунтуються на рішенні Житомирської міської ради від 15.01.2020р. № 3 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР.

  Звернення від 27.01.2020

  Сьогодні проходила колоноскопію.Велика вдячність лікарю Олегу Романовичу Савчину та персоналу.Все пройшло дуже добре.Здоров'я Вам .

  Павлік О. 

  Відповідь

  Дякуємо за відгук!

  Звернення від 26.01.2020

  Прийом до педіатра.  Як працюють дерматологи?

  Муравська І.

  Відповідь

  Доброго дня, в штаті лікарні немає педіатрів. З приводу прийому лікарем-дерматологом зверніться за телефоном 42-48-58 (реєстратура поліклініки)

  Звернення від 16.01.2020

  Від щирого серця хочу подякувати хірургу проктологічного відділення Миронову Володимиру Івановичу за професіоналізм ,компетентність, відповідальне  ставлення до роботи ,хороше відношення до пацієнтів.

  Безшкурий П.А.

  Звернення від 10.01.2020

  Хочу звернутися до лікарні , щоб розглянули відношення хірурга Міронова Володимира Івановича.  В першу чергу хочу звернути увагу на те, що лікар не поставив точного діагнозу та не дуже йому це було цікаво. Прямо натякає на хабарі , забуває про назначені ним же ліки та уколи , постійно шукає причину щоб пацієнти давали гроші , хочу вам нагадати , що лікування повинне бути БЕЗКОШТОВНИМ . Також хочу зазначити , що усі ліки куплені за власні кошти , гроші хірург брав за анастезію , за ліжко та за перебування у лікарні . Лікарі отримують кожного місяця зарплати від держави , як і усі люди у нашій країні . Все оплачували до того моменту поки не почали просити дуже великі суми . Прошу розглянути мою скаргу та прийняти міри.

  Відповідь

  Розглянувши Ваш відгук щодо лікаря Миронова Володимира Івановича, адміністрація КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР повідомляє, що згідно реєстру госпіталізації хворих Ви стаціонарне лікування в нашому закладі не проходили

  Звернення від 3.01.2020

  Хочу сказать только три слова "СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ" хирургическому отделению №1, всем хирургам, всему медперсоналу, которые работали 19.12.2019 - 28.12.2019 за внимание, заботу. С Новым годом ! Счастья, здоровья, удачи, семейного благополучия, успехов. Отдельное СПАСИБО моему доктору Помирляну Виктору Антоновичу за его профессионализм, внимание, чуткость, доброту.

  Павицкая Ирина Николаевна

  Звернення від 25.11.2019

  Добрий день.
  Підкажіть, будь ласка, чи проводятся у лор-відділенні операції з видалення поліпів у гайморових пазухах?
  Якщо так, то яким способом (петлею, хірурнічим ендоскопом)?
  Дякую.

  Відповідь

  Шановний пане Дмитро!

  Видалення проводиться петлею. 

  Звернення від 30.09.2019

  Доброго дня. 

  Хочу висловити щиру подяку, перш за все, завідуючому хірургічного відділення №1 за бездоганну організацію роботи всього персоналу. 
  Дякую лікуючому лікарю Кальчуку М. П. за професіоналізм та компетентність, а також середньому та молодшому медичному персоналу за догляд, чуйне ставлення до пацієнтів.
  Бажаю всьому персоналу здоров*я та натхнення у роботі, а також достатку!

  Звернення від 5.09.2019

  Прохання пояснити, чому на протязі 30 хвилин, я не можу додзвонитись у реєстратуру. Завжди зайнято, таке враження наче просто зняли слухавку і знущаються з громадян.

  Прошу переглянути Ваше ставлення до пацієнтів, та налагодити роботу реєстратури. Скарга буде також написана у вищі інстанції.

  Дякую
  Гарного дня!

  Відповідь

  Шановна пані Олено!

  Неможливо передбачити одночасне навантаження на мережу телефонного зв’язку. Для зручності запису до лікарів спеціалістів в поліклініці запроваджена  програма «Поліклініка без черг». Покрокова інструкція розміщена на нашому сайті. Пропонуємо скористатися самозаписом. 

  Звернення від 21.08.2019

  Доброго дня!
  Пыдкажіть, як можна записатися до травматолога по направленню з травмпункта, якщо в "Поліклініка без черг" немає вільного прийому ні в одного з 3-х травматологів до кінця місяцю.
  Прийти і звернутися в віконечко мені важко, а когось іншого відправити немає можливості. Лікарняний в мене від травмпунку тільки на 3 дні по 23 серпня.
  Дякую.

  Відповідь

  Доброго дня! Після травмпункту потрапити на прийом до лікаря травматолога необхідно в дату явки, яка зазначена в довідці з травмпункту. При відсутності вільних місць на прийом до травматолога, є можливість записатись до лікаря-хірурга поліклініки. Якщо ж пацієнт не має змоги потрапити на прийом до лікаря-спеціаліста необхідно викликати додому  сімейного лікаря.

  Звернення від 19.08.2019

  Доброго дня!
  Підскажіть будь-ласка чи є в поліклініці вакцина про дифтерії і правця для дорослих, що потрібно щоб провакцинуватися. Дякую!

  Відповідь

  Доброго дня! Вакцинацію проводить Центр ПМСД, тому потрібно звернутися до сімейного лікаря, з яким заключена декларація, для визначення потреби та періоду проведення вакцинації. Також вакцинація проти правця проводиться в травмпункті стаціонару (Богунія) при деяких видах травм (тел. 41-64-01)

  Звернення від 2.08.2019

  Звернення від 2.08.2019

  Звернення від 30.07.2019

  Звертаюся до Вас, щоб від імені всієї моєї родини подякувати за  ефективне лікування у Вашій лікарні мого батька – Лук’янчука Петра.

  У період з 13.07.2019 по 29.07.2019 він перебував на лікуванні у кардіологічному та травматологічному відділеннях лікарні. 

  Тому перш за все хочу висловити безмежну вдячність за бездоганно організовану роботу кардіологічного відділення завідуючому - Кутньому О.І. Ще з першого дня перебування у даному відділенні відчула уважне ставлення та професійний підхід до проблем батька. У відділенні створені комфортні умови, ідеальна чистота, гарні охайні палати та атмосфера, всі призначення роблять  вчасно.
  Також хочу висловити  велику подяку за чуйне ставлення,турботу та уважність до хворих лікуючому лікарю батька - Ліні Анатоліївні.
  Крім того, окремо хочу щиро подякувати за професійність і відповідальність, чуйність, терпіння і розуміння лікарям травматологічного відділення - Досяку М.І. та  Євтушенку В.А. Саме завдяки їх старанням та вмінням  було вдало проведено операцію  моєму батькові на руці.

  У період реабілітаційного лікування, мій батько отримував  ряд фізіотерапевтичних процедур. Ці процедури значно покращили його стан. Тому, також висловлюю велику вдячність і щирі побажання медичному персоналу фізіотерапевтичного відділення лікарні, особливо працівнику відділення Смірновій Ю.М.

   

  Звернення від 05.06.2019 

  доброго дня!
  підкажіть, будь ласка, як можна потрапити на консультацію щодо можливого протезування тазобедреного  суглоба.чи є можливість запису на прийом до Хіміча Миколи Миколайовича. дуже вдячні за відповідь

  Відповідь

  Доброго дня, Хіміч Микола Миколайович, вже не працює, за консультацією можна звернутись до завідувача травматологічним відділенням Кухарука Максима Ігоровича 48-41-57  

  Звернення від 28.05.2019

  Звернення від 28.05.2019

  Звернення 15.05.2019

  Звернення від 8.04.2019

  Звернення від 31.01.2019

  Звернення від 27.01.2019

  Доброго дня! Яким чином записатися на прийом до офтальмолога? Вже зверталася з  цього приводу кілька місяців тому,... Знову ни до одного офтальмолога не можу записатися три дні (з 25.01.2019 по 27.01.2019). На весь тиждень - або відсутній розклад, або лікар недоступний. Останнє символічно для медичної реформи "Лікар - недоступний"... Для чого ці електронні черги, які не працюють?

  Відповідь

  Шановна пані Наталіє!

  В січні 2019 року, через зростання захворюваності на гострі інфекції (в т.ч. кір) та їх ускладнень на очі, значно зросла і кількість звернень до окулістів. Моніторинг забезпеченості талонами на прийом та запису через Інтернет підтверджує напружену ситуацію, дозволяє ствердити що потреба в «невідкладно бажаних пацієнтами» консультацій задовольняється частково, але запис до окулістів по буднях активується регулярно. 

  Сучасна концепція реформування медичної галузі передбачає надання медичної допомоги на первинному рівні професіоналами у галузі лікувальної справи (лікарями загальної практики), проведення ними діагностики та лікування найбільш поширених хвороб. Лише за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги, відповідно до медичних показань після первинної діагностики, пацієнт скеровується до вузькопрофільних спеціалістів.

  Пропонуємо Вам підписати декларацію з обраним сімейним лікарем, у всіх випадках звертатись до нього та отримувати своєчасно допомогу у разі найбільш поширених хвороб.

  З повагою, голова комісії з реорганізації В.П.Павлусенко

  Звернення від 19.01.2019

  уважаемые  как может быть такое что все врачи офтальмологи в течении недели  отсутствует активный розклад и недоступны у вас наверно новые корупционные схемы ,тогда зачем этот сайт ,а в поликлинике очередь по 15 человек, стоял и зря, потерял 3 часа.

  Відповідь

  Шановний  пане Ігоре!

  В січні 2019 року, через зростання  захворюваності на гострі інфекції (в т.ч. кір) та їх ускладнень на очі, значно зросла і кількість звернень до окулістів. Моніторинг забезпеченості талонами на прийом та запису через Інтернет підтверджує напружену ситуацію, дозволяє ствердити що потреба в «невідкладно бажаних пацієнтами» консультацій задовольняється частково, але запис до окулістів по буднях активується регулярно. 

  Сучасна концепція реформування медичної галузі передбачає надання медичної допомоги на первинному рівні професіоналами у галузі лікувальної справи (лікарями загальної практики), проведення ними діагностики та лікування найбільш поширених хвороб. Лише за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги, відповідно до медичних показань після первинної діагностики, пацієнт скеровується до вузькопрофільних спеціалістів.

  Пропонуємо Вам підписати декларацію з обраним сімейним лікарем, у всіх випадках звертатись до нього та отримувати своєчасно допомогу у разі найбільш поширених хвороб.

  Якщо Вам відомо про новітні корупційні схеми радимо звернутись до правоохоронних органів.

   

  З повагою, голова комісії з реорганізації В.П.Павлусенко

  Звернення від 16.01.2019

  Здравствуйте. Хочу пожаловаться на работу хирургов поликлиники. Моему папе провели серьезную операцию, мы ходили оформлять больничный к хирургам. Ни один хирург вашей больницы ни разу не собрал анамнез у постоперационного больного, ни разу не провёл осмотр общий, ни разу не открыл постоперационную рану, ни разу не осмотрел ногу (у него тромбофлебит нижней конечности, как осложнение после операции). 16.01.19 папа очередной раз пришёл на приём к сосудистому хирургу и уже прямо попросил осмотреть рану, так как там увидел образование!на что хирург ответил, у меня нет на это времени, я уезжаю. Скажите пожалуйста , это в каких протоколах лечения и в каких законах описано такое отношение? Почему ни разу никто элементарно не померил давление, не осмотрел рану? Единственный вопрос был от сосудистого хирурга, цитирую: «Сколько вы отвалили за операцию?». Мы что на базаре находимся? Как собрать анамнез у больного времени нет, а как слухи собирать так пожалуйста! Надеюсь, что докторам проведут лекцию об этике и деонтологии и напомнят их прямые обязанности на рабочем месте. С уважением, Дарья Михайловна.

  Відповідь

  Шановна пані Дарино!

  Звернення від імені Вашого батька, вивчено адміністрацією поліклініки. За результатами перевірки викладена інформація не знайшла підтвердження та була спростована особисто пацієнтом.

  Окремо інформуємо, що медичним працівникам було вказано на проблемні етико-деонтологічні  питання на конференції «Клієнт орієнтовна корпоративна культура».

  З повагою, голова комісії з реорганізації В.П.Павлусенко

  Звернення від 2.01.2019

  Шановний Максим Ігоревич!Дозвольте висловити Вам щиру вдячність ,за вдало проведену надскладну операцію,яка була першою в нашій області.Лише ціною Ваших титанічних зусиль, я знову змогла повернутись до повноцінного життя,до улюбленої роботи.Важко уявити людину,благороднішу та відповідальніщу,ніж Ви.Всі Ваші позитивні якості викликають лише повагу,Ви людина з золотими руками та добрим серцем,Людидина з великої букви,лікар від Бога.Ви маєте високий рівень фахової компетентності.      Максиме Ігоревичу!Дякую Вам за те!
   ,що саме Ви були моїм лікарем,за Ваш профісіоналізм,за уважність,за ввічливість та простоту,за моральну підтримку.Також вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим.Бажаю Вам міцного здоровя,щастя,кохання,радості,родинного затишку,миру,нових звершень та досягнень,карєрного зростання.Дякую,ВАМ,ЛІКАРЮ!!! З повагою та вдячністю Леся Соловіцька.

  Відповідь

  Адміністрація КУ ЦМЛ №2 повідомляє, що Ваше звернення від 02.01.2019 щодо подяки лікарю-травматологу Кухаруку Максиму Ігоровичу взято до уваги та оголошено подяку на оперативній нараді 08.01.2019 року і в подальшому буде враховано при нагородженні з нагоди державних та професійних свят.

  Дякуємо за Ваше звернення!

  З повагою, голова комісії з реорганізації В.П.Павлусенко

  Звернення від 1.01.2018

  Добрий день, шановні працівники ЦМЛ № 2.
  Щиро вітаю Вас з Новим 2019 роком! Зичу здоров'я Вам та Вашим родинам і пацієнтам, ясного неба, достатку, успіху та процвітання.
  Дякую колективу неврологічного відділення за високий професіоналізм, чуйність та порядність 
  Особлива подяка лікарю Бобер Майї Андріївні. 
  Адже саме вона поставила мені правильний діагноз та призначила курс лікування з жовтня 2018 року, Жаль, що втрачено багато часу. Бо з жовтня 2015 року я зверталась у Києві до багатьох фахівців. Серед них були і працівники Інституту ортопедії, і  Інституту нейрохірургії, і професор кафедри неврології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, і невролог Діагнозтично-лікувального центру  (провулок Будівельників, 4). Та жоден з цих фахівців не зміг зробити того, що зробила ця мила, тендітна жінка, Майя Андріївна. 
  Так вже сталось, що жовтня я трічі лікувалась у Майї Андріївни. Вона завжди уважно, доброзичливо та професійно ставиться до всіх своїх пацієнтів під час щоденного огляду, тобто обходу.
  Тож не дивно, що і пацієнти її обожнюють. Неодноразово слова подяки вони висловлювали Майї Андріївні особисто та, навіть, і за її відсутності - у розмові по між себе.
  Низький уклін, Вам Майє Андріївно, за професіоналізм і людяність.
  Пишаюсь за рідний Житомир, що він має такого фахівця. 
  Дякую долі, що нас звела.  
  З повагою та вдячністю
  Ф. М. Іскрижицька

  Відповідь

  Адміністрація КУ ЦМЛ №2 повідомляє, що Ваше звернення від 01.01.2019 щодо подяки лікарю Бобер Майї Андріївні взято до уваги та оголошено подяку на оперативній нараді 08.01.2019 року і в подальшому буде враховано при нагородженні з нагоди державних та професійних свят.

  Дякуємо за Ваше звернення!

  З повагою, голова комісії з реорганізації В.П.Павлусенко

  Звернення від 17.12.2018

  Потрібен лікар гінеколог

  Відповідь

  Доброго дня. З приводу прийому у лікаря гінеколога пропонуємо звернутися в реєстратуру поліклініки за місцем проживання або записатися до лікаря через систему "Поліклініка без черг".

  Зверненя від 7.12.2018

  Доброго дня.Не можу вкотре записатися до  лікаря невролога Талько  через інтернет. Пише-у лікаря відсутній активний розклад або помилка у завантаженні послуг.Мені потрібо пргодити напралення від сімейного лікаря направлення на стаціонарне лікування чоловіка,він інвалід 3 групи.дякую.

  Звернення від 30.11.2018

  Доброго дня . хотіів записатися до ендокринолога , що означає відповідь "У лікаря відсутній активний розклад"

  Відповідь

  Шановний пане Едуарде!

  Ваше звернення стосовно запису на прийом до лікаря ендокринолога вивчено в межах повноважень.

  Відповідно ст. 35-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, а відповідно ст.35-2 вторинна (спеціалізована) медична допомога  лікарями-спеціалістами (ендокринолог, хірург, невролог, окуліст і т.д.) надається відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги.

  Здійснення електронного запису до лікаря переважно передбачає можливість визначити день, час огляду лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

  Адміністрація КУ ЦМЛ №2 вивчає можливість попереднього запису до лікарів-спеціалістів.

  Відповідь програми «У лікаря відсутній активний розклад» означає, що можливість здійснити попередній запис до лікаря на певний день чи час відсутня.

  Звернення від 20.11.2018

  Доброго дня.Не можу вкотре записатися до будь-якого лікаря,навіть до терапевта  через інтернет.Пише-у лікаря відсутній активний розклад або помилка у завантаженні послуг.

  Відповідь

  Шановна пані  Ірино!

   Ваше звернення про неможливість записатись до лікаря загальної практики (лікаря терапевта) чи «будь-якого лікаря» через інтернет вивчено адміністрацією КУ ЦМЛ №2 в межах повноважень.

  Повідомляємо, що з 02.07.18р. в м.Житомир організовано комунальне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Житомирської міської ради ( КП ЦПМСД ЖМР) до повноважень якого належить організація роботи  програми «Поліклініка без черг» та можливості запису до лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги. З огляду на цей факт, Ваше звернення в частині неможливість записатись до лікаря загальної практики (лікаря терапевта) направлено для розгляду по суті головному лікарю КП ЦПМСД ЖМР.

  Відповідно ст.35-2 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» вторинна (спеціалізована) медична допомога  лікарями-спеціалістами (хірург, невролог, окуліст і т.д.) надається відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги. Адміністрація КУ ЦМЛ №2 вивчає можливість попереднього запису до лікарів-спеціалістів через програму «Поліклініка без черг».

  <

 1 2 >