Головна / Бокове меню / Публічна інформація

Публічна інформація

Інформація щодо надходження та використання коштів спеціального фонду (благодійних внесків) по КУ ЦМЛ №2 на 01.11.2017

  тис.грн.
   
Надійшло коштів  2553,6
Витрачено коштів 2094,9
в тому числі на :  
медикаменти та лабораторні реактиви 545,7
флюро- та рентгенплівка  
наркотичні засоби 127,5
кисень медичний 19,0
вироби мед.призначення 633,6
медичний інвентар 36,2
медичне обладнання 92,2
господарчі товари, меблі 95,8
сантехнічні матеріали 11,5
будівельні матеріали 11,0
медичні, статистичні та бухгалтерські бланки 90,5
автозапчастини та обслуг.авто 104,0
заправка ксероксів та принтерів, канцтовари 34,5
ремонт медичного   обладнання та техніки 42,6
ремонт іншого обладнання 13,9
повірка вимір.техніки 20,6
обслуг.програмного забезпечення 31,1
консульт.послуги по сертифік. 35,0
комп`ютери та комплектуючі до комп. 124,0
інші    26,2

 

м. Житомир


НАКАЗ  


"  31 "  грудня 2013 р.                                                                                                                                           № 206

 

Про отримання, облік та використання

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб.

            В зв`язку з обмеженим бюджетним фінансуванням закладів охорони здоров`я, з  метою збереження на належному рівні надання медичної допомоги хворим в лікарні та підвищення якісного рівня лікувально-діагностичного процесу у відповідності до ст. 18 Закону України "Основ законодавства України про охорону здоров'я", Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також згідно постанови КМУ від 07.08.2000 року № 1222 зі змінами та доповненнями "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб благодійними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", інших законодавчих актів України, які дозволяють закладам охорони здоров'я використовувати фінансові засоби і матеріальні ресурси, які їм передано добровільно фізичними та юридичними особами для покращення лікувально-діагностичного процесу і розвитку лікарні,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про отримання, облік та використання благодійних (добровільних) внесків в КУ Центральна міська лікарня №2 від юридичних та фізичних осіб. В роботі з благодійними внесками керуватись даним Положенням.
 2. Надходження благодійних (добровільних) внесків проводити через банківські платіжні термінали та касу лікарні. У відокремлених структурних підрозділах забезпечити безперервне приймання благодійних (добровільних) внесків старшими медсестрами з подальшою здачею отриманих коштів в касу лікарні.
 3. Головному бухгалтеру Слонецькій С.В. забезпечити:

- роботу по прийому, обліку та використанню благодійних внесків відповідно чинного законодавства;

- надання інформації про надходження та використання благодійних (добровільних) внесків в УОЗ міської ради, керівництву лікарні на оперативних нарадах у головного лікаря;

- надання в структурні підрозділи інформацію для оприлюднення про надходження та використання благодійних (добровільних) внесків в куточках роз’яснювальної інформації.

 1. Заступнику головного лікаря з економічних питань – Маренич С.М. проводити постійний аналіз надходження та використання благодійних (добровільних) внесків.
 2. Відповідальними особами призначити:

- за прийом благодійних внесків у структурних підрозділах    -   старших медичних сестер, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність з подальшою здачею отриманих коштів в касу установи;

- за прийом благодійних внесків, видачу бланків заяв, прибуткових касових ордерів старшим медичним сестрам структурних підрозділів, їх реєстрацію та використання;  за здачу благодійних внесків до установи банку    –      старшого касира Громадецьку Л.О.;

- за облік та використання благодійних внесків – заступника головного бухгалтера Левицьку Н.М.

 1. Заступникам головного лікаря, керівникам структурних підрозділів:

- проводити спільно з медичними працівниками роз'яснювальну роботу серед населення, використовуючи засоби масової інформації, про необхідність благодійних акцій для покращення лікувально-діагностичного процесу установи;

- розміщувати в створених у структурних підрозділах «куточках роз'яснювальної інформації» інформацію щодо фактичного надходження та використання благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

 1. Використання благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб проводити за цільовим призначенням, вказаним в заяві надавачем, а при відсутності вказаної благодійником цілі, спрямовувати на зміцнення матеріально-технічної бази та на цілі, відповідно до першочергових потреб, які пов`язані виключно з основною діяльністю установи за рішенням головного лікаря.
 2. Оприбуткування благодійної допомоги наданої в натуральній формі проводити у відповідності з чинним законодавством, по особистій заяві відвідувачів з указанням напрямку використання внесків та відносити на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.
 3. Бухгалтерський облік благодійних внесків вести відповідно до порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах.

             Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога вести згідно з Порядком визначеним Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді надання послуг або виконаних робіт».

 1. При формуванні кошторисів благодійні внески не плануються, а при їх отриманні вносяться зміни до спеціального фонду кошторису по доходах та видатках за напрямками їх використання відповідно до п. 49 Постанови Кабінету Міністрів України  від 28.02.2002 року №228 зі змінами «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ».
 2. Наказ ввести в дію з 01.01.2014 р. та довести до відома відповідальних осіб.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Головний лікар КУ ЦМЛ №2                                                                      В. П. Павлусенко

                                                                         

 

 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                  Головний лікар КУ ЦМЛ № 2

                                                                                                В.П.Павлусенко

                                                                                                 Наказ №206

                                                                                                   « 31 »  грудня 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про отримання, облік та використання благодійних (добровільних) внесків і

пожертв від юридичних і фізичних осіб

КУ Центральна міська лікарня №2 м. Житомира

            Дане Положення вводиться з метою збереження рівня медичної допомоги та покращення лікувально-діагностичного процесу на основі залучення позабюджетних коштів та матеріальних ресурсів, які добровільно передані лікувальному закладу фізичними та юридичними особами.

            Законами України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (стаття 18), " Про благодійну діяльність та благодійні організації ", "Про гуманітарну допомогу", постановою Кабінету міністрів України від 04.08.2000р. № 1222 зі змінами та доповненнями "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб благодійними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", іншими законодавчими актами України, визначаються засади благодійництва, забезпечується правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантується державна підтримка її учасникам, як благодійникам так і набувачам благодійної допомоги.

            Це Положення визначає вимоги отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - благодійні внески) від юридичних осіб - резидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними установами охорони здоров'я (далі - набувачі), які знаходяться у підпорядкуванні управління охорони здоров'я міської ради.

 1. 1. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, відповідно до потреб, пов’язаних з виконанням лікарнею функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду, та на зміцнення матеріально-технічної бази, а саме:

- придбання господарчих, канцелярських товарів та бланків, комп’ютерної техніки, меблів, господарського та медичного обладнання, побутової техніки для власного використання без подальшої їх реалізації;

- придбання медикаментів, виробів медичного призначення;

- придбання та переробка продуктів харчування;

- оплата послуг зв’язку;

- обслуговування та ремонт комп’ютерного, побутового , медичного та іншого обладнання, метрологічна повірка обладнання, проведення програм між лабораторних порівнянь;

- на здійснення обов’язкового страхування відповідно до законодавства;

 - оплата відряджень та курсів, навчань персоналу;

 - надання інформаційно - консультивних послуг, послуг по обслуговуванню компютерного обладнання та касового апарату, супроводження комп’ютерних програм;

 - придбання та перезарядка вогнегасників, послуг пов’язаних з дотримання техніки безпеки та охорони праці; 

 - обслуговування ліфтів та лічильників;

 - вивіз захоронення біовідходів та побутових відходів, оренда контейнерів для сміття;

- монтаж та обслуговування кисневого трубопроводу;

- виготовлення табличок, рамок та рекламної продукції;

- оплата послуг, пов’язаних з господарською діяльністю установи;

- оплата комунальних послуг ( при відсутності коштів загального фонду);

- сплата податків та зборів до бюджету;

- проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

- оплата продуктів нафтоперероблення рідких та газу-пропану для автомобілів;

- оплата послуг охоронної сигналізації, кнопки тревоги;

- транспортні послуги (отримання замовленої медичної техніки, тощо);

- поштові послуги (відправка кореспонденції);

- ремонт та обслуговування автомобілів;

- придбання медичних бланків, журналів медичного обліку, листків призначень тощо;

- придбання м’якого інвентарю для потреб лікарні;

- послуги з оформлення інвентарних справ, розробку кошторисів, планів, проектів землеустрою, технагляду, оцінки майна тощо;

- послуги з архівування документів;

- та інше.

 1. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому законодавством порядку.
 2. Добровільно передані кошти і матеріальні ресурси підтверджуються наступними документами:

            3.1. Заявою благодійника про добровільну передачу фінансових і матеріальних засобів.

            3.2. Квитанцією до прибуткового касового ордеру, яка видається благодійнику та підтверджує отримання коштів медичним закладом.

            3.3.  Довідкою лікарні про використання  коштів, матеріальних цінностей, яка надається благодійнику за його вимогою.

 1. Благодійні (добровільні) кошти, що надійшли, оформляються через касу лікарні і зараховуються на рахунок «Інші джерела власних надходжень» для подальшого використання за призначенням. Облік товарів, робіт, послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним наказом МФУ №298 від 14.12.1999 р. зі змінами «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги».
 2. Благодійні (добровільні) внески можуть перераховуватись на рахунок лікарні шляхом безготівкового перерахування грошових коштів. Лікарня веде облік отриманих благодійних (добровільних) внесків, матеріальних цінностей і добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб та подає звітність у відповідні організації в затвердженій формі, у встановлені терміни.
 3. Відповідно до п. 49 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р. № 228 (із змінами та доповненнями), після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямками видатків на підставі довідки ДКСУ у м. Житомирі про підтвердження надходжень на спеціальний реєстраційний рахунок.
 4. Бухгалтерській облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна (добровільна) допомога здійснюється у загальному порядку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 N 611;
 5. Набувач благодійної допомоги щомісячно оприлюднює інформацію про отримані та використані кошти благодійної допомоги в куточках роз’яснювальної інформації, що розміщені на території КУ ЦМЛ №2: у відділеннях, в бухгалтерії, біля приймальні головного лікаря.