Головна / Бокове меню / Платні послуги

Платні послуги

код послуги Найменування  послуги Вартість, грн.
  Групи основних лабораторних досліджень для стаціонарних відділень  
01 Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові 126
02 Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі  93
03 Загальний аналіз крові, глюкоза крові 86
  Проведення рентгенологічних обстежень  (аналогова рентгенографія)  
1 Ро-графія органів грудної порожнини в одній проекції 121
2 Ро-графія органів грудної порожнини в двох проекціях 165
3 Ро-графія органів черевної порожнини в одній проекції 128
4 Ро-графія кісток тазу в одній проекції 121
5 Ро-графія верхніх кінцівок 13х18 99
6 Ро-графія верхніх кінцівок 18х24 104
7 Ро-графія верхніх кінцівок 24х30 111
8 Ро-графія верхніх кінцівок 30х40 128
9 Ро-графія верхніх кінцівок 35х43 147
10 Ро-графія верхніх кінцівок 35х43 термо 209
11 Ро-графія нижніх кінцівок 13х18 99
12  Ро-графія нижніх кінцівок18х24 104
13  Ро-графія нижніх кінцівок 24х30 111
14 Ро-графія нижніх кінцівок 30х40 128
15 Ро-графія нижніх кінцівок 35х43 147
16 Ро-графія нижніх кінцівок 35х43 термо 209
17 Ро-графія черепа 130
18 Ро-графія шийного відділу хребта 118
19 Ро-графія грудного відділу хребта 165
20 Ро-графія поперекового відділу хребта 130
21 Ро-графія крижового відділу хребта 130
22 Гістеросальпінгографія 907
23 Ро-графія придаточних пазух носа 98
24 Рентгеноскопія шлунку з прицільними знімками 460
25 Пасаж барію по ШКТ 467
  Проведення рентгенологічних обстежень  (цифрова рентгенографія)  
26 Ро-графія органів грудної порожнини в одній проекції (цифра) 95
27 Ро-графія органів грудної порожнини в двох проекціях (цифра) 112
28 Ро-графія органів черевної порожнини в одній проекції (цифра) 102
29 Ро-графія кісток тазу в одній проекції (цифра) 95
30 Ро-графія верхніх кінцівок  (цифра) 103
31 Ро-графія нижніх кінцівок  (цифра) 103
32 Ро-графія черепа (цифра) 102
33 Ро-графія шийного відділу хребта (цифра) 102
34 Ро-графія грудного відділу хребта (цифра) 102
35 Ро-графія поперекового відділу хребта (цифра) 102
36 Ро-графія крижового відділу хребта (цифра) 102
37 Гістеросальпінгографія (цифра) 880
38 Ро-графія придаточних пазух носа (цифра) 93
39 Пасаж барію по ШКТ (цифра) 362
  Лабораторні послуги:  
  БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
40 Визначення концентрації загального білку в сироватці крові 32
41 Визначення концентрації альбуміну в сироватці крові 32
42 Визначення концентрації креатиніну в сироватці крові 32
43 Визначення концентрації сечової кислоти в сироватці крові 41
44 Визначення концентрації тимолової проби в сироватці крові 31
45 Визначення концентрації сечовини в сироватці крові 35
46 Визначення концентрації глюкози в сироватці крові 33
47 Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові (АЛТ) 46
48 Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові (АСТ) 46
49 Визначення активності α – амілази в сироватці крові 69
50 Визначення активності лужної фосфотази в сироватці крові 34
51 Визначення активності креатинфосфокінази в сироватці крові (КФК) 63
52 Визначення активності креатинфосфокінази – МВ фракції в сироватці крові (КФК-МВ) 102
53 Визначення активності γ - глумамілтранспептидази в сироватці крові (γ – ГТП) 45
54 Визначення концентрації загального білірубіну і його фракцій в сироватці крові 44
55 Визначення загального холестерину в сироватці крові 33
56 Визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові 44
57 Визначенння ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові (ЛПВЩ) 48
58 Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові (ЛПНЩ) 65
59 Визначення концентрації К, Na, Cl в сироватці крові 34
60 Визначення концентрації загального кальцію в сироватці крові (ТСа) 36
61 Визначення концентрації іонізованого кальцію в сироватці крові (іСа) 66
62 Визначення концентрації магнію в сироватці крові 39
63 Визначення концентрації заліза та залізозвʹязуючої здатності, ненасиченої залізозвʹязуючої здатності, процента насичення трансферином в сироватці крові 87
64 Визначення вмісту фібриногену в плазмі крові 37
65 Визначення активованого часу рекальцифікації стабілізованої плазми крові (АЧР) 35
66 Визначення протромбінового часу (індексу) 37
67 Визначення розчинних фібрин-мономерних комплексів в плазмі крові (РФМК) 34
68 Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) в плазмі крові 51
69 Визначення активованого часткового тромбінового часу (АЧТЧ) 48
  ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
70 Визначення групи крові за системою АВО 56
71 Визначення резус-фактору за системою АВО 84
72 Визначення резус -антитіл 85
73 Визначення С-реактивного білку в сироватці крові (СРБ) 42
74 Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові (РФ) 37
75 Визначення антистрептолізину в сироватці крові (АSL"О") 50
76 Дослідження на виявлення системного червоного вовчака (СЧВ) в сироватці крові (латекс-тест) 194
77 Визначення мікрореакції преципітації в сироватці крові (МРП) 39
78 Визначення кількісного тропоніну І в плазмі крові 203
79 Визначення кількісного D – Dimer в плазмі крові 213
80 Визначення кількісного NT – pro BNP в плазмі крові 302
81 Виявлення антитіл до сифілісу методом ІХА (швидкий тест) 161
82 Виявлення антитіл до ВІЛ Ѕ методом ІХА (швидкий тест) 47
83 Визначення трипсиногену - 2 в сечі методом ІХА (швидкий тест) 438
84 Виявлення простатоспецифічного антигену (ІХА cito-test) 186
85 Прихована кров в калі (ІХА cito-test) 195
  ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
86 Визначення загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою (автом. метод) 53
87 Визначення загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою (ручний метод) 65
88 Підрахунок кількості ретикулоцитів у крові 33
89 Підрахунок кількості тромбоцитів у крові 38
90 Визначення гематокритного числа у крові 44
91 Визначення часу згортання та довжини кровотечі у крові 25
  ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
92 Дослідження загального аналізу сечі (ЗАС) ручний метод 52
93 Дослідження сечі на ацетон 29
94 Дослідження активності діастази в сечі 40
95 Визначення кількісного складу форменних елементів сечі (проба за Нечипоренко) 34
96 Загальний аналіз сечі (автом.метод на аналізаторі UA 66, Mindray) 40
97 Дослідження виділень з сечостатевих органів 37
98 Дослідження сімʹяної рідини (еякулят) 67
99 Мікроскопічне дослідження калу (копрограма) 42
100 Мікроскопічне дослідження калу на наявність яєць гельмінтів 34
101  Дослідження загального аналізу мокротиння та наявності кислото-стійких бактерій (КСБ) 74
102 Дослідження випітних рідин (плевральна, асцитична, спино-мозкова рідина, синовіальна рідина, промивні води бронхів) 72
103 Визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини в сириватці крові методом IФА 61
104 Визначення антитіл класу IgМ  до цитомегаловірусу людини в сириватці крові методом IФА 64
105 Визначення антитіл класу IgG до Chlamydia Trachomatis в сироватці крові методом ІФА 77
106 Визначення антитіл класу IgА  до Clamydia Trachomatis  в сириватці крові методом IФА 74
107 Визначення антитіл класу IgG  до вірусу червонички в сириватці крові методом IФА 62
108 Визначення антитіл класу IgM до вірусу червонички в сироватці крові методом ІФА 70
109 Визначення антитіл класу IgG токсоплазмозу в сироватці крові методом ІФА 61
110 Визначення антитіл класу IgM токсоплазмозу в сироватці крові методом ІФА 64
111 Визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу I і II типів в сироватці крові методом ІФА 61
112 Визначення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу I і II типів  в сироватці крові методом ІФА 64
113 Виявлення антитіл  до Helicobacter Pylori в крові методом ІХА 181
114 Виявлення анигену Helicobacter Pylori  в калі методом ІХА 311
115 Дослідження зішкрібів на патологічні гриби 51
116 Дослідження біоматеріалу на демодекоз 55
117 Визначення β-ліпопротеїнів в сироватці крові 37
118 Дослідження крові на малярійний плазмодій 64
  Консультативні прийоми лікарями  
119 Консультація лікаря- акушер-гінеколога 128
120 Консультація лікаря-гастроентеролога 73
121 Консультація лікаря-дерматовенеролога 101
122 Консультація лікаря-ендокринолога 73
123 Консультація лікаря-інфекціоніста 62
124 Консультація лікаря- кардіолога 83
125 Консультація лікаря-невропатолога 73
126 Консультація лікаря-онколога 76
127 Консультація лікаря-ортопеда-травматолога 78
128 Консультація лікаря-отоларинголога 84
129 Консультація лікаря-офтальмолога 79
130 Консультація лікаря-проктолога 90
131 Консультація лікаря-ревматолога 70
132 Консультація лікаря-судинного хірурга 66
133 Консультація лікаря-терапевта 61
134 Консультація лікаря-уролога 73
135 Консультація лікаря-фізіотерапевта 61
136 Консультація лікаря-хірурга 82
     
  Видача копій та витягів  
137 Видача копії медичної довідки 55,20
138 Видача  витягу з історії хвороби 51,60
     
139 Стажування лікарів (провізорів) — інтернів (контракт) 784,80
     
  Діагностичні послуги  
140 Холтер ЕКГ 345
141 Холтер  АТ 140
142 ЕКГ 30
     
  Ультразвукові  дослідження  
143 УЗД органи черевної порожнини (комплексно) 124
144 УЗД органи черевної порожнини+нирки 143
145 УЗД нирки   92
146 УЗД нирки+сечовий міхур 73
147 УЗД нирки+сечовий міхур+простата+залишкова сеча 124
148 УЗД сечовий міхур+простата+залишкова сеча 98
149 УЗД щитоподібна залоза 98
150 УЗД суглобів 98
151 УЗД м”яких тканин 92
152 УЗД судин шиї 98
153 УЗД артерій нижніх кінцівок 73
154 УЗД вен нижніх кінцівок 73
155 УЗД молочних залоз 111
156 УЗД плевральних порожнин 98
157 УЗД вагітних (матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода) 131
158 Трансвагінальні дослідження  жіночих статевих органів 116
  Операції штучного переривання вагітності     
159 Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів)  1 040
160 Операції штучного переривання вагітності  у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) 1 380
  Послуги пралень              
161 Послуги пралень за договорами (прання білизни, 1 кг) 25,20
  Фізіотерапевтичні процедури  
162 Електротерапія постійним струмом:  
163 гальванізація 29
164 електрофорез ліків 36
   Електротерапія імпульсними струмами низької та звукової частоти  
165 ампліпульстерапія 40
166 ампліпульсфорез ліків 35
167 діадинамотерапія  40
168 діадинамофорез ліків 35
169 електростимуляція  40
170 електросон 60
   Високочастотна терапія   
171 дарсонвалізація 27
172 ультратонтерапія 29
173 УВЧ-терапія 17
174 УВЧ-індуктотерапія 17
175 КВЧ-терапія 38
176 високочастотна терапія хвилями сантиметрового та дециметрового діапазонів 40
177 Магнітолазеротерапія; 40
178 Магнітотерапія, магнітофорез ліків 16
  Світлолікування   
179 інфрачервоним випромінюванням 19
180 ультрафіолетовим випромінюванням 19
181 лазерним випромінюванням 19
182 Ультразвукова терапія 29
183 Фонофорез ліків 34
184 Аерозольтерапія  17
  Водолікування   
185 підводна витяжка хребта 100
186 Парафіно-озокеритолікування 35
  Масажні процедури  
187 класичний  масаж 31
  Лікувальна фізкультура   
188 індивідуальні  заняття 25
189 пасивна та активна розробка рухів у суглобах 19
190 механотерапія 25
191 велотренування 25
192 соціально-побутова реабілітація 19
193 заняття на профілакторі Євмінова 19
     
  Пакети послуг  
194 Пакет «Хірургія» 811
195 Пакет «Травматологія – операція з наркозом» 715
196 Пакет «Травматологія – операція під місцевим знеболенням» 305
197 Пакет «Гінекологія» 343
198 Пакет «Кардіологія (оптимальний)» 776
199 Пакет «Кардіологія (мінімальний)» 609
200 Пакет «Ревматологія» 460
201 Пакет «Проктологія» 199
202 Пакет «Гастроентерологія» 422
203 Пакет «Неврологія» 772
204 Пакет “Гінекологія — для оперативних втручань” 753
205 Пакет “Ревматологія — суглобовий синдром” 331
206 Пакет “Коагулограма” 143
207 Пакети “Ревмопроби (СРБ, РФ, АSL»О»)” 129
208 Пакет “Ліпідограма” 190
209 Забір крові з вени 38
210 Визначення  антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 імуноферментним методом  імуноглобуліна М 120
211 Визначення  антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 імуноферментним методом  імуноглобуліна G 120
  Пакети ІФА  
212 Пакет “”Визначення антитіл М + забір крові” 158
213 Пакет “”Визначення антитіл G + забір крові” 158
214 Пакет “”Визначення антитіл М+G + забір крові” 278
  Пакети послуг  
215 Пакет “Хірургія (малий)” 539
216 Пакет “Травматологія- консервативне лікування” 196
Медичні послуги
Медичниі огляди водіїв (щозмінні передрейсові огляди) 22
Седація (внутрішньовенна анестезія)  710
Ендоскопічні дослідження (без урахування набору інструментів)
1 Езофагогастродуонескопія діагностична 684
2 Езофагогастродуонескопія діагностична з визначенням HP 750
3 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (1 орган) 1156
4 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (2 органи) 1559
5 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (3 органи) 1968
6 Езофагогастродуонескопія із взяттям біопсії (OLGA) 1244
7 Езофагогастродуонескопія з маніпуляцією 1292
8 Колоноскопія діагностична 1292
9 Колоноскопія із взяттям біопсії (до 3 зон) 1725
10 Колоноскопія із взяттям біопсії (більше 3 зон) 1890
11 Колоноскопія з маніпуляцією (1 категорія складності) 1725
12 Колоноскопія з маніпуляцією (2 категорія складності) 1891
13 Колоноскопія з маніпуляцією (3 категорія складності) 2014
Лабораторні послуги за договорами з юридичними особами (від 100 одиниць послуг на рік)
1 Визначення концентрації глюкози в сироватці крові 26
2 Визначення загального холестерину в сироватці крові 27
3 Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) в плазмі крові 55
5 Визначення резус-фактору за системою АВО 112
6 Визначення резус-антитіл 112
7 Визначення мікрореакції преципітації в сироватці крові (МРП) 51
8 Визначення кількісного тропоніну І в плазмі крові 185
9 Визначення кількісного D-Dimer в плазмі крові 193
10 Визначення загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою (автомат. методом) 39
11 Загальний аналіз сечі (тест) 25
13 Мікроскопічне дослідження калу (копрограма) 62
14 Мікроскопічне дослідження калу на наявність яєць гельмінтів 49
Цитологічні дослідження, у т.ч.:
15 виділень молочної залози 43
16 пунктату щитовидної залози  43
17 пунктату лімфатичних вузлів 43
18 секрету передміхурової залози 43
19 сечі 43
20 шлунково-кишкового тракту 43
21 мокротиння  43
22 бронхо-легеневої системи 43
23 матеріалу гортані/глотки 43

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ:

Комунальне підприємство «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради
10004, м. Житомир, 
вул. Романа Шухевича, 2-а, 
Телефон: (0412) 41-64-04
Р/р UA793117440000026008055826808
у ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 311744
ЄДРПОУ 42789136

Директор Кухарук І.В. 
ДІЄ на підставі Статуту

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про встановлення тарифів на платні медичні послуги