Головна / Стаціонар / Лабораторія / Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія

Основними завданнями в клінічній лабораторній діагностиці є забезпечення якості лабораторних досліджень та надання достовірної інформації, своєчасно.
Для забезпечення якості діагностичного процесу велику роль відіграє:

  • рівень технічного оснащення КДЛ;

  • наявність та якість реактивів, тест-систем, контрольних матеріалів;

  • кваліфікація персоналу.


Завідуюча: Кузьменко Тетяна Петрівна.               Контактний телефон: 48-41-73.

В КДЛ працює 23 співробітника, з них: 3 – з вищою освітою, 16 – з середньою спеціальною освітою. Усі фахівці КДЛ атестовані на кваліфікаційні категорії.
Клініко-діагностична лабораторія розташована в приміщеннях, що відповідають вимогам нормативних документів щодо умов проведення досліджень, вимог з охорони праці та санітарно-протиепідемічного режиму. КДЛ оснащено необхідним обладнанням: сучасними засобами вимірювальної техніки та допоміжним обладнанням. Здійснюється постійний метрологічний нагляд за станом вимірювальної апаратури.

Сучасне обладнання:
1. Напівавтоматичний біохімічний фотометр Stat Fax 1904 Plus.
2. Коагулометр Coag Chrom 3003
3. Аналізатор електролітів крові АЕК-01 „Квер”.
4. Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BS 3000M
5. Центрифуга лабораторна медична “Елекон”.
6. Термостат електричний сухоповітряний ТС-1/80 СПУ.
7. Дозатори піпеткові одноканальні з регульованим та фіксованим об’ємом дози.
8. Дозатор напівавтоматичний ВІОНІТ.

В КДЛ використовують діагностичні набори, тест-системи та інші реагенти вітчизняного та закордонного виробництва, що дозволені МОЗ України для роботи в КДЛ та мають відповідні сертифікати.

В КДЛ, згідно «Галузі атестації на право проведення клінічних лабораторних досліджень у сфері поширення державного метрологічного нагляду», виконуються наступні лабораторні дослідження за гематологічними, загальноклінічними, біохімічними, цитологічними та імунологічними методами:

І. Біохімічні дослідження
ІІ. Гематологічні дослідження
ІІІ. Загально-клінічні дослідження
IV. Мікробіологічні дослідження
V. Імунологічні дослідження
VІ. Цитологічні дослідження

Обов’язковий розділ роботи КДЛ – проведення контролю якості лабораторних досліджень. В КДЛ проводиться внутрішньолабораторний контроль якості щоденно; клініко-діагностична лабораторія приймає участь в проведенні щоквартального контролю якості серед КДЛ області, в раундах програми міжлабораторного порівняння результатів вимірювань (МПР).

Загальна оцінка точності результатів вимірювань є високою.